fbpx

A&A Medycyna Estetyczna i Kosmetologia Białystok

Trudno gojące się rany (rany przewlekłe)

A&A Medycyna Estetyczna i Kosmetologia w Białymstoku jest kliniką, w której rozwiązuje się problem  trudno gojących się ran (owrzodzenia żylne i tętnicze, stopa cukrzycowa, zespół stopy cukrzycowej, odleżyny, źle gojące się rany, przetoki, rany oparzeniowe, rany po oparzeniu, zakażone rany pourazowe, niegojące się rany, długo gojące się rany, zakażone rany pooperacyjne).

 Kompleksowa pielęgnacja trudno gojących się ran obejmuje innowacyjne zabiegi i nowoczesne opatrunki przyspieszające gojenie się tkanek.

Rana to stan, w którym dochodzi do przerwania lub uszkodzenia ciągłości tkanek pod wpływem czynnika uszkadzającego. Może nim być uraz (mechaniczny, chemiczny, termiczny) lub różne stany chorobowe, jak na przykład niewydolność układu żylnego, miażdżyca tętnic czy zespół stopy cukrzycowej. Prawidłowo rana goi się w ciągu kilku dni. Jeśli okres ten pomimo stosowania zasad higieny przeciąga się powyżej 7-14 dni, mówimy o ranie przewlekłej.
Proces gojenia się rany składa się z kilku etapów. W przypadku ran spowodowanych urazem pierwszym etapem jest gromadzenie się płytek krwi i formowanie skrzepu w celu zatamowania krwawienia. Następnie (dotyczy to ran pourazowych, jak i wynikających ze stanu chorobowego) występuje faza zapalna. Miejscowy stan zapalny eliminuje martwe komórki oraz drobnoustroje mogące prowadzić do nadkażenia rany. Trzecim etapem jest proliferacja, czyli tworzenie nowych naczyń krwionośnych odpowiedzialnych za prawidłowe odżywienie tkanek, następuje synteza włókien kolagenowych i elastynowych oraz wzmożone podziały komórek. Na końcu obserwujemy przebudowę tkanek, dojrzewanie komórek i usuwanie zbędnych elementów.
Rana może goić się przez rychłozrost – ma to miejsce tylko wtedy, gdy rana ma równe brzegi i nie występują ubytki tkankowe. Zbliżenie do siebie brzegów rany umożliwia zagojenie się tkanek bez wytworzenia blizny. Częściej spotyka się gojenie przez ziarninowanie, a więc powstawanie nowej tkanki (ziarniny) w dnie rany. Proces taki ma miejsce w ranach rozległych, z ubytkami tkanki. Taki sposób gojenia się wiąże się z powstaniem blizny.
Trudno gojąca się rana to rana, w której gojenie zatrzymało się na jednej z faz i nie postępuje dalej.

Jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia trudno gojących się ran?

 • niedokrwienie i niedotlenienie tkanek;
 • zakażenia;
 • nadmierne wysuszenie rany;
 • zaburzenia immunologiczne;
 • cukrzyca;
 • przewlekłe stosowanie steroidów;
 • niedożywienie;
 • osłabienie organizmu;
 • niewłaściwa pielęgnacja rany;
 • podeszły wiek pacjenta;
 • długotrwałe unieruchomienie;
 • choroby układu limfatycznego;
 • zaburzenia metaboliczne;
 • zaburzenia hematologiczne;
 • niewydolność nerek;
 • choroba nowotworowa.

Zdecydowaną większość trudno gojących się ran stanowią owrzodzenia żylne (75%), wynikające z niewydolności żył kończyn dolnych. Pozostałe to niedokrwienne owrzodzenia tętnicze spowodowane rozległą miażdżycą tętnic, stopa cukrzycowa, owrzodzenia w stanach zapalnych naczyń występujące w przebiegu tocznia układowego czy reumatoidalnego zapalenia stawów i rany pourazowe. Niestety, częstym zjawiskiem są także odleżyny, czyli miejscowe uszkodzenie tkanek miękkich przylegających do wyniosłości kostnych i powstającego wskutek zbyt długiego ucisku prowadzącego do niedokrwienia. Występują one zwłaszcza u przewlekle leżących osób starszych oraz u pacjentów po urazach rdzenia kręgowego. 70% odleżyn umiejscawia się od pasa w dół.

W jaki sposób można leczyć trudno gojące się rany?

Podstawą leczenia trudno gojących się ran jest ich regularne oczyszczanie z martwiczych tkanek i biofilmu gromadzącego się w dnie rany. Biofilm to złożony wielokomórkowy twór, na który składają się bakterie otoczone przez produkowane przez nie substancje organiczne i nieorganiczne, zwykle przytwierdzony do podłoża i szczególnie oporny na antybiotykoterapię. Prawidłowo prowadzone leczenie ran obejmuje zatem chirurgiczne lub zachowawcze oczyszczanie ran prowadzone w warunkach jałowych oraz stosowanie specjalistycznych opatrunków., które zapobiegają wysychaniu rany, stymulują ziarninowanie i działają antybakteryjnie. Dodatkowo stosuje się procedury przyspieszające gojenie, takie jak iniekcje z fibryną bogatopłytkową, osoczem bogatopłytkowym czy kolagenem, a także kompresjoterapię czy tlenoterapię hiperbaryczną. Niezwykle istotnym czynnikiem jest także prawidłowe bogatobiałkowe żywienie pacjenta, które warunkuje możliwość syntezy nowego kolagenu i odbudowy zniszczonych tkanek. W tym celu stosuje się specjalistyczne preparaty do żywienia dojelitowego.

W Klinice A&A Medycyna Estetyczna i Kosmetologia w Białymstoku stosuje się następujące zabiegi:

 • fibryna bogatopłytkowa w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran po oparzeniu fibryną, leczenie owrzodzeń żylnych, stopy cukrzycowej, odleżyn i przetoki fibryną, regeneracja uszkodzonych tkanek i  redukowanie stanu zapalnego w ranie fibryną);
 • kolagen w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran kolagenem, terapia ran przewlekłych kolagenem, redukowanie stanu zapalnego w ranie kolagenem, regeneracja uszkodzonych tkanek kolagenem);
 • opracowanie rany i założenie opatrunku (zmiana opatrunku, wspomaganie procesu gojenia rany, odkażanie ran, dezynfekcja ran, oczyszczenie rany, założenie opatrunku);
 • osocze bogatopłytkowe w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran oparzeniowych, pourazowych i pooperacyjnych osoczem, leczenie owrzodzeń żylnych i tętniczych, stopy cukrzycowej, odleżyn i przetoki osoczem, regeneracja uszkodzonych tkanek osoczem, redukowanie stanu zapalnego w ranie osoczem).

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

W Klinice A&A Medycyna Estetyczna i Kosmetologia w Białymstoku stosuje się następujące zabiegi:
• fibryna bogatopłytkowa w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran po oparzeniu fibryną, leczenie owrzodzeń żylnych, stopy cukrzycowej, odleżyn i przetoki fibryną, regeneracja uszkodzonych tkanek i redukowanie stanu zapalnego w ranie fibryną);
• kolagen w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran kolagenem, terapia ran przewlekłych kolagenem, redukowanie stanu zapalnego w ranie kolagenem, regeneracja uszkodzonych tkanek kolagenem);
• opracowanie rany i założenie opatrunku (zmiana opatrunku, wspomaganie procesu gojenia rany, odkażanie ran, dezynfekcja ran, oczyszczenie rany, założenie opatrunku);
• osocze bogatopłytkowe w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran oparzeniowych, pourazowych i pooperacyjnych osoczem, leczenie owrzodzeń żylnych i tętniczych, stopy cukrzycowej, odleżyn i przetoki osoczem, regeneracja uszkodzonych tkanek osoczem, redukowanie stanu zapalnego w ranie osoczem).

W Klinice A&A Medycyna Estetyczna i Kosmetologia w Białymstoku stosuje się następujące zabiegi:
• fibryna bogatopłytkowa w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran po oparzeniu fibryną, leczenie owrzodzeń żylnych, stopy cukrzycowej, odleżyn i przetoki fibryną, regeneracja uszkodzonych tkanek i redukowanie stanu zapalnego w ranie fibryną);
• kolagen w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran kolagenem, terapia ran przewlekłych kolagenem, redukowanie stanu zapalnego w ranie kolagenem, regeneracja uszkodzonych tkanek kolagenem);
• opracowanie rany i założenie opatrunku (zmiana opatrunku, wspomaganie procesu gojenia rany, odkażanie ran, dezynfekcja ran, oczyszczenie rany, założenie opatrunku);
• osocze bogatopłytkowe w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran oparzeniowych, pourazowych i pooperacyjnych osoczem, leczenie owrzodzeń żylnych i tętniczych, stopy cukrzycowej, odleżyn i przetoki osoczem, regeneracja uszkodzonych tkanek osoczem, redukowanie stanu zapalnego w ranie osoczem).

W Klinice A&A Medycyna Estetyczna i Kosmetologia w Białymstoku stosuje się następujące zabiegi:
• fibryna bogatopłytkowa w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran po oparzeniu fibryną, leczenie owrzodzeń żylnych, stopy cukrzycowej, odleżyn i przetoki fibryną, regeneracja uszkodzonych tkanek i redukowanie stanu zapalnego w ranie fibryną);
• kolagen w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran kolagenem, terapia ran przewlekłych kolagenem, redukowanie stanu zapalnego w ranie kolagenem, regeneracja uszkodzonych tkanek kolagenem);
• opracowanie rany i założenie opatrunku (zmiana opatrunku, wspomaganie procesu gojenia rany, odkażanie ran, dezynfekcja ran, oczyszczenie rany, założenie opatrunku);
• osocze bogatopłytkowe w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran oparzeniowych, pourazowych i pooperacyjnych osoczem, leczenie owrzodzeń żylnych i tętniczych, stopy cukrzycowej, odleżyn i przetoki osoczem, regeneracja uszkodzonych tkanek osoczem, redukowanie stanu zapalnego w ranie osoczem).

W Klinice A&A Medycyna Estetyczna i Kosmetologia w Białymstoku stosuje się następujące zabiegi:
• fibryna bogatopłytkowa w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran po oparzeniu fibryną, leczenie owrzodzeń żylnych, stopy cukrzycowej, odleżyn i przetoki fibryną, regeneracja uszkodzonych tkanek i redukowanie stanu zapalnego w ranie fibryną);
• kolagen w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran kolagenem, terapia ran przewlekłych kolagenem, redukowanie stanu zapalnego w ranie kolagenem, regeneracja uszkodzonych tkanek kolagenem);
• opracowanie rany i założenie opatrunku (zmiana opatrunku, wspomaganie procesu gojenia rany, odkażanie ran, dezynfekcja ran, oczyszczenie rany, założenie opatrunku);
• osocze bogatopłytkowe w leczeniu ran (przyspieszenie gojenia się ran oparzeniowych, pourazowych i pooperacyjnych osoczem, leczenie owrzodzeń żylnych i tętniczych, stopy cukrzycowej, odleżyn i przetoki osoczem, regeneracja uszkodzonych tkanek osoczem, redukowanie stanu zapalnego w ranie osoczem).

Blog

W ramach strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz w celach analitycznych. Szczegóły znajdują się w Polityce cookies.