Jakie zmiany skórne mają charakter łagodny?

Pacjenci, którzy zgłaszają się do Kliniki A&A, skarżą się na szpecące zmiany skórne o różnym charakterze. Powstaje pytanie, czy je usuwać. Na szczęście znacząca większość tych zmian ma charakter łagodny, co potwierdza badanie dermatoskopowe, a następnie histopatologiczne pobranych tkanek. Niepokój powinny budzić te wykwity, które wykazują się asymetrią, mają nierówne brzegi, nierównomierne zabarwienie, które zmieniły kolor i są dość duże (powyżej 6 mm średnicy). Wszelkie podejrzane zmiany skórne powinien ocenić dermatolog lub onkolog. Należy je usuwać z marginesem zdrowej tkanki i koniecznie poddać ocenie patomorfologicznej. Pozostałe zmiany na skórze nie są złośliwe, a ich usunięcie daje przede wszystkim efekt estetyczny. Spośród zmian usuwanych w Klinice wyróżniamy m. in.:

Jakimi metodami żegnamy włókniaki i inne zmiany skórne?

Zmiany skórne sugerujące możliwe pochodzenie nowotworowe powinny być usuwane w całości, a więc wycinane chirurgicznie z pozostawieniem szwów. Zmiany łagodne, którymi zajmujemy się w Klinice A&A, likwidujemy za pomocą dwóch metod:

  • Plazma medyczna – zjonizowany gaz pojawiający się między końcówką urządzenia a polem zabiegowym powoduje odparowanie (sublimację) tkanki, nie uszkadzając jednocześnie tkanek zdrowych; narzędzie to pozwala na bardzo precyzyjne usuwanie zmian, także w miejscach trudno dostępnych dla skalpela;
  • Laseroterapia CO2 – laser ablacyjny pozwalający z dużą dokładnością wykonywać zabiegi chirurgiczne (usuwanie zmienionych chorobowo fragmentów skóry) dzięki głowicy chirurgicznej, która posiada wysoką mocą szczytową.

Obydwa urządzenia posiadają certyfikaty medyczne, co gwarantuje wysoką jakość wykonywanych procedur zabiegowych i uzyskiwanie zadowalających efektów terapeutycznych. Wysoka temperatura generowana podczas użycia obydwu urządzeń pozwala uzyskać jałowe i bezkrwawe pole zabiegowe, co znacząco usprawnia procesy gojenia skóry po zabiegu. Najczęściej zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym nasiękowym. Przewagą obydwu metod w porównaniu do chirurgicznego wycinania zmian skórnych jest mniejsze ryzyko powstania szpecących blizn.